Om Projektet

Om lägenheterna i Brf Kyrkbacken

Lägenheterna kommer att uppföras I ett attraktivt centralt läge mellan det nya kulturhuset och Vallentuna kyrka, vid Centralvägen och Gärdesvägen. Formspråket är tidsenligt med betongkonstruktion och fasadmaterial i tegel, puts träpanel. Det centrala läget erbjuder både närhet till butiker och restauranger, kommuniakationer samt naturområden och golfbanor.

Lägenheterna är i storleksklassen 1- 5 rok med externa förråd I källarplanet. I garaget finns möjlighet att hyra bilplats. Alla bostäder har utöver den gemensamma gården minst en egen uteplats eller balkong. De större lägenheterna 2-3 balkonger.

Lägenheterna kännetecknas av naturliga material av hög standard; parkettgolv och kaklade badrum, samt av generösa ljusinsläpp och öppna rumssamband. Planlösning såväl som inredning är väl genomtänkt.

Gemensamma utrymmen

Lägenhetsförråd kommer att finnas i källarplanet. Där finns också utrymmen för rullstolar, barnvagnar och cyklar. Den upphöjda gården, som byggs över parkeringsgaraget, utförs som ett stråk som löper genom markplanteringar och småträd, med lekplats och solterrass. Soprum med flera fraktioner förläggs i gatuplanet. Parkeringsgaraget under gård dimensioneras för cirka 70 bilar.

Om projektet

Vallentuna kommun har genom tävling tilldelat Bällstaudde Bostadsutveckling AB, BUBAB, en markanvisning för cirka 100 lägenheter. Arbetet att tillsammans med kommunen ta fram en ny detaljplan startade under oktober 2016. En ny detaljplan beräknas ha vunnit laga kraft sommaren 2019.

 

Byggstart planeras till våren 2020 och den första inflyttningen beräknas till 2021/2022. Projektet är en viktig del i kommunens satsning på bostadsbyggande och näringslivsverksamhet. Vallentuna är beläget cirka 30 kilometer norr om Stockholm och det finns goda kommunikationer för arbetspendling.

 

Vallentuna kommun växer snabbt och är en mycket attraktiv plats för boende och företagande. BUBAB´s vinnande förslag blir en västlig entré till stadskärnan med en modern bebyggelse som knyter an till den historiska miljön runt kyrkan och passar Vallentunas småstadskänsla. Det centrala läget har också absolut närhet till tåg- och busskommunikationer.

 

I kommunen bor cirka 32 000 personer. Befolkningen förväntas öka med cirka 20 procent de närmaste tio åren. Vallentuna bidrar aktivt till en växande Storstadsregion. www.vallentuna.se

 

Arkitekt är Anders Berlin, Berlin Arkitekter.

 

OM BUBAB

Bällstaudde Bostadsutveckling AB, BUBAB, är ett samarbete i bolagsform mellan företagen Bällstaudde Fastigheter AB och Landsort Care 4 AB.

Bällstaudde Fastigheter AB ägs av Mats och Elisabeth Odell genom Bällstaudde Förvaltning AB och Jörgen Olofsson Fastigheter AB.
Landsort Care 4 AB,”LC4”, är ett fastighetsbolag som investerar i bostadsfastigheter, ofta i fastigheter med samhällsaktörer (skola, vård, omsorg) som hyresgäster.

Brf Kyrkbacken Vallentuna

Bostadstyp: Lägenheter i 5 våningar
Antal rum: 1-5
Antal lägenheter:
cirka: 70 st
(varav 33 st i etapp 1)
Storlek: 31-120 kvm
Pris: 1,6 – 5,0 Mkr
Parkeringsgarage

Byggherre

Bällstaudde Bostadsutveckling AB

Ansvarig mäklare

Stefan Petrén
Länsförsäkringar Fastighetsförmedling AB
Allévägen 8
186 39 Vallentuna
Tel 08-511 70 222
vallentuna@lansfast.se

Prislista